Back

Το elearning.keadd.gr είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα προβολής και παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε Επαγγελματίες Υγείας αλλά και το κοινό.

Αποτελεί ιδιοκτησία του Κέντρου Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών, το οποίο εδρεύει στην Νέα Ιωνία, Μεσολογγίου 51, ΤΚ 14231 με ΑΦΜ 997735562 και υπαγόμενο στην ΔΟΥ Ν. Ιωνίας.

Οι υπηρεσίες του elearning.keadd.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης, τους όρους τήρησης προσωπικών δεδομένων και τους γενικούς όρους χρήσης που περιέχονται στον δικτυακό τόπο www.keadd.gr και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.

Με την είσοδό του στο elearning.keadd.gr, ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, τους οποίους το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών ενδέχεται να τροποποιεί οποτεδήποτε και οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά.

Η χρήση του elearning.keadd.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του elearning.keadd.gr

Προσωπικά Στοιχεία

Για την χρήση του elearning.keadd.gr είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Προκειμένου να προβείτε σε αγορά οποιασδήποτε εκπαίδευσης, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν στη διάθεση του elearning.keadd.gr αλλά δεν γνωστοποιούνται προς τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό, πέραν αυτού του elearning.keadd.gr.

Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Αγορά εκπαιδεύσεων

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος και η παραγγελία αρχειοθετείται.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που επιβεβαιώνει την αγορά. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη του elearning.keadd.gr, το elearning.keadd.gr έχει την υποχρέωση να το αποκαταστήσει. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, έχει την δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να την διορθώσει.

Ασφάλεια πληρωμών & τρόποι πληρωμής

Για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, το elearning.keadd.gr χρησιμοποιεί το σύστημα πληρωμών της Paypal.

Kατά την διαδικασία αγοράς, ο χρήστης μεταφέρεται στους διακομιστές της Paypal οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κρυπτογράφηση και ασφάλεια της συναλλαγής. Το elearning.keadd.gr δεν αποθηκεύει πουθενά τα στοιχεία της κάρτας του χρήστη.

Το Κέντρου Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών έχει το δικαίωμα να καταργήσει κάποιον/ους από τους τρόπους πληρωμής ή να υιοθετήσει άλλους, αφού προηγουμένως τροποποιήσει το παρόν κείμενο.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Δοθέντος ότι το elearning.keadd.gr παρέχει αποκλειστικά online υπηρεσίες, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας.

Σε περίπτωση ωστόσο, που ο καταναλωτής – μετά την αγορά – του εκπαιδευτικού προγράμματος, δεν καταφέρει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται αποκλειστικά στην εταιρεία μας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός δεκαπέντε (30) ημερών, από την ημερομηνία αγοράς.

Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων. Αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης από μέρος του πελάτη, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας (δεν έχει κάνει σύνδεση στον λογαριασμό του), προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός επτά (15) ημερών, από την ημερομηνία της αγοράς. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.

Τιμές πωλούμενων υπηρεσιών

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή, συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ..

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του elearning.keadd.gr και οι συναλλαγές μέσω του elearning.keadd.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων.