Πρόσβαση στην εμπειρία των κορυφαίων

Οι εκπαιδεύσεις από το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών βοηθούν τον κάθε επαγγελματία να αποκτήσει πρόσβαση στην εμπειρία των καλύτερων επαγγελματιών υγείας του χώρου.

Η μελέτη και η διαχείριση εκατοντάδων περιστατικών είναι πλέον διαθέσιμη. Οι εκπαιδεύσεις στο eLearning.keadd.gr καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος όλων των απαραίτητων γνώσεων που καθιστούν έναν επαγγελματία υγείας πετυχημένο.

Καρπωθείτε όλη τη γνώση και την διαχείριση ακόμα και των πιο δύσκολων περιστατικών.

σεμινάρια για επαγγελματίες υγείας

Δημοφιλείς εκπαιδεύσεις

Δημοφιλείς εκπαιδεύσεις
Όλα τα μαθήματα
Σχολείο Διατροφής για παιδιά
Η Vegan διατροφή και η εφαρμογή της από το Α εώς το Ω

Κατηγορίες εκπαιδεύσεων

Κατηγορίες εκπαιδεύσεων

Εκπαίδευση στις Διατροφικές Διαταραχές Master Practitioner in Eating Disorders

Εκπαίδευση στις Διατροφικές Διαταραχές Master Practitioner in Eating Disorders

Εκπαίδευση στις Διατροφικές Διαταραχές Master Practitioner in Eating Disorders

Εκπαίδευση στις Διατροφικές Διαταραχές Master Practitioner in Eating Disorders

Βιβλία εκδόσεων ΚΕΑΔΔ

Βιβλία εκδόσεων ΚΕΑΔΔ